Zubenelgenubi RA:14H52m Dec:-16°6' Zubeneschamali RA:15H18m Dec:-9°27' Zuben Elakrab RA:15H37m Dec:-14°51' theta Lib RA:15H55m Dec:-16°47' sigma Lib RA:15H5m Dec:-25°21'

برج میزان طالع بینی

برج میزان خصوصیات:

افراد به دنیا آمده تحت صورت فلکی میزان، مرتبط با سیاره ونوس هستند که عامل عاطفی بودن شدید آنها است. آنها افرادی روشنفکر و خردمند هستند که میل به کسب تجربه دارند. زندگی را دوست دارند و با چیزهای زیبا احساسات شان به آسانی بر انگیخته می شود. استعداد هنری دارند و عموما عاشق هنر هستند. به جواهرات، لباس های زیبا، تمام انواع سرگرمی ها، موسیقی، رقص و همچنین پول، به این دلیل که می توانند با آن هرچیزی که می خواهند را بدست آورند، عشق می ورزند. صداقت و مسئولیت پذیری در آنها عادی است. معمولا دلسوز، بشر دوست و مهربان هستند. ایده های خود را ساخته اند و سعی می کنند بر اساس آنها زندگی کنند. متولدین برج میزان جاه طلب اند و کسانی که کمی مغرورند ممکن است به آسانی دلخور شوند.

بدی متولدین برج میزان حساسیت بیش از حد آن ها است. بی قراری و بی حوصلگی، و طبیعت بی خیال آنها می تواند منجر به بی احتیاطی در خرج کردن پول شود. معمولا احساسات را بیشتر از عقل ترجیح می دهند.

در ارتباطات، به دلیل مهربانی شان، به آسانی دوست های جدیدی پیدا می کنند. نمی توانند در برابر مشکلات مقاموت کنند بنابراین به شریکی نیاز دارند که بتواند کنار آنها بایستد. ازدواج و جامعه بیشترین نقش را در زندگی آنها ایفا می کند. اما گاهی اوقات، با مشکلاتی در ارتباط با شریکشان روبرو می شوند.

متولدین برج میزان برای مشاغلی که در آن ها می توانند با مردم کار کنند خوب هستند. به همین دلیل شغل ایده آل برای آنها باید مرتبط با هنر یا تجارت باشد. شکست در شغل می تواند به دلیل بی دقتی و تحت تاثیر سایرین قرار گرفتن آنها باشد.