alfa Cap RA:20H19m Dec:-12°30' Dabih RA:20H22m Dec:-14°44' psi Cap RA:20H47m Dec:-25°13' theta Cap RA:21H7m Dec:-17°10' iota Cap RA:21H23m Dec:-16°46' zeta Cap RA:21H28m Dec:-22°20' Nashira RA:21H41m Dec:-16°35' Deneb Algedi RA:21H48m Dec:-16°3' omega Cap RA:20H53m Dec:-26°51'

برج جدی طالع بینی

برج جدی خصوصیات:

اسم این صورت فلکی، ویژگی افراد به دنیا آمده تحت این برج را تعریف می کند. از آنجایی که برج جدی بالا رونده است (بالا رونده یعنی کسی که از قله کوه های پوشیده از برف بالا می رود)، افرادی که تحت این صورت فلکی به دنیا آمده اند، عمدتا گوشه گیرند، دیدگاه شان درباره زندگی واقع بینانه و مادی گرایانه است و تلاش دارند هرچیزی را در جهت منافع خود به کار برند.

متولدین برج جدی اهل عمل، محفوظ، استوار و جدی هستند. به خوبی می دانند که هیچ موفقیتی بدون کار سخت و تلاش بدست نمی آید. احساس مسئولیت، تمایل و علاقه نسبت به کار دارند. اغلب جدی و متفکر به نظر می رسند اما در عین حال، جاه طلب، صبور و عمدتا منحرف نشدنی هستند. زندگی آنها معمولا ساده، آرام و گوشه گیرانه است. به آهستگی تصمیم می گیرند، اما مطمئنا تلاش می کنند تا تمام اطلاعات را قبل از گرفتن تصمیم نهایی بدست آورند.

یکی از بدی های آنها خساست است که می تواند تبدیل به وسواس شود. در موارد شدید، اگر متولدین برج جدی پول بسیار زیادی داشته باشند، ترجیح می دهند از گرسنگی بمیرند اما پول خرج نکنند. آنها تلاش دارند تمام کارها را بطور دقیق انجام دهند که این خود منجر به یک خصلت بد دیگر نیز می شود- وسواس. نمی دانند بخشندگی چیست زیرا همه چیز را از دیدگاه خود قضاوت می کنند. آنها همچنین نسبت به بسیاری از بیماریها آسیب پذیرند، و به همین دلیل است که بیشتر اوقات بیمارند.

در حرفه و کار، فکر می کنند که موفقیت و قدرت تنها به پشت کار مرتبط است و به همین خاطر همیشه سزاوار آنچه کسب می کنند هستند. اهداف آنها اغلب با اعتبار و سود مالی مرتبط است.

آنها می توانند با هیجان زیاد عاشق شوند اما متاسفانه بیشتر اوقات این احساسات متقابل نیست. به رغم وفاداری، ازدواج شادی ندارند چرا که برای راحتی و آسودگی ازدواج می کنند. نا امیدی از ازدواج و اختلافات خصومت آمیز، دلیل تلخ مزاج شدن آنها است.