gama Psc RA:23H18m Dec:3°22' kappa Psc RA:23H28m Dec:1°21' lambda Psc RA:23H43m Dec:1°52' iota Psc RA:23H41m Dec:5°43' theta Psc RA:23H29m Dec:6°28' omega Psc RA:24H0m Dec:6°57' d Psc RA:24H21m Dec:8°17' delta Psc RA:24H50m Dec:7°40' epsilon Psc RA:25H4m Dec:7°59' mi Psc RA:25H31m Dec:6°14' v Psc RA:25H42m Dec:5°37' ksi Psc RA:25H54m Dec:3°16' Alrisha RA:26H3m Dec:2°50' Torcularis Septentrionalis RA:25H46m Dec:9°14' Kullat Nunu RA:25H32m Dec:15°26' fi Psc RA:25H15m Dec:24°40' sigma Psc RA:25H4m Dec:31°54' u Psc RA:25H20m Dec:27°21'

برج حوت طالع بینی

برج حوت خصوصیات:

این صورت فلکی مرتبط با سیاره مشتری و نپتون است. افراد به دنیا آمده تحت این صورت فلکی، اغلب مردد و دو دل هستند و مراقبت مستمر از آنها در دوران کودکی، اهمیت بسیار دارد. آنها رفتاری دوستانه دارند، بخشنده و بسیار حساس اند. جاه طلبی بالا و نگرش عادلانه و منصفانه، از دیگر ویژگی های آنهاست. از آنجایی که این افراد از قوه تخیل بسیار خوبی برخوردارند، بیشتر اوقات را در دنیای خیالی خود زندگی می کنند. آنها به همه چیز علاقه دارند که این موضوع ممکن است گاهی سایرین را آزار دهد. پر انرژی بودن این افراد گاهی دیگران را به اشتباه می اندازد که آنها عصبی و بی توجه هستند.

یکی از بدی های متولدین این صورت فلکی، عدم عزم راسخ و افسردگی های گاه به گاه است. گاهی اوقات، دمدمی مزاج اند که این عامل شکست های بعدی آن هاست. نمی توانند احساسات خود را کنترل کنند، درباره خودشان مطمئن نیستند و اگر نتیجه مطابق با میل ایشان نباشد، تسلیم بی قراری و اضطراب می شوند. آنها به مسایل با دیده شک می نگرند و معمولا از نتیجه راضی نیستند. تنوع طلبی آنها گاهی اوقات دلیل شکست شان است زیرا ممکن نیست بتوانند آن چیزی که می خواهند را انجام دهند. این موضوع باعث خود کم بینی و احساس حقارت در آنها می شود. این افراد معمولا درک و قدردانی نمی شوند.

دوستی ها برای آنها بسیار مهم است بطوری که حاضرند زندگی خود را برای دوستانشان بدهند. اگر می توانستند تمام مشکلات دوستانشان را حل می کردند و دردشان را تسکین می دادند. مشکلات دوستانشان، نگرانی های آنها می شود. در ازدواج به آسانی راضی و شاد نمی شوند و از این جهت قابل اتکا نیستند.

در صورتی که به خوبی درک و تشویق شوند، کارمندان خوب و قابل اعتمادی خواهند بود. آنها به اشتغالی آرام و سرشار از آسایش خاطر و امنیت نیاز دارند. عاشق چیزهای زیبا و جذابند و در حرفه های هنری خوب هستند.