omikron Tau RA:3H26m Dec:9°5' lambda Tau RA:4H2m Dec:12°32' Hyadum I RA:4H21m Dec:15°40' Hyadum II RA:4H24m Dec:17°35' Alcyone RA:3H48m Dec:24°9' Ain RA:4H30m Dec:19°13' tau Tau RA:4H43m Dec:22°59' Alnath RA:5H27m Dec:28°37' Aldebaran RA:4H37m Dec:16°32' theta Tau RA:4H30m Dec:15°54' zeta Tau RA:5H39m Dec:21°9'

برج ثور طالع بینی

برج ثور خصوصیات:

برج ثور در ارتباط با سیاره زهره است که با زیبایی و طراوتش شناخته می شود. متولدین برج ثور اغلب مادی گرا هستند بطوری که در هر چیز به دنبال مزایا و استفاده های آن می گردند. با این وجود آنها عمدتا حساس اند و تسلیم احساسات خود می شوند. ایستادگی و مقاومتی که در رسیدن به اهداف خود دارند، برای آنها عادی است. متولدین این علامت خاکی در بهار دنیا آمده اند و به همین دلیل است که عاشق طبیعت و هنر هستند. زیرا با آن می توانند میل به تجربه و کنجکاوی خود را راضی کنند. آنها تمام انرژی خود را وقف تجربه می کنند. در نگاه اول به نظر گوشه گیر و نزدیک نشدنی می رسند، اما آنها می توانند از زندگی خود مشتاقانه لذت ببرند.

به دلیل توانایی قوی آنها در دیدن حقایق، گاهی نسبت به چیزهای جدید بی اعتمادند. به اصول و مبانی اعتقاد دارند و اگر رویایی دارند، تمام انرژی خود را وقف محقق کردن آن می کنند. این به علت ویژگی دیگر آنها یعنی هدفمندی است. متولدین برج ثور صادق و جاه طلب هستند. سعی می کنند در تمام رقابت ها پیروز شوند. مطیع اند و حس شوخ طبعی بالایی دارند. از پر خوری که باعث هیکل درشت آنها می شود، رنج می برند.

بدی آنها می تواند بخاطر صداقت آنها باشد. توهین کردن به آنها آسان است و بخاطر ثابت قدمی شان، تغییر عقیده آنها یا درخواست بخشش از آنها تقریبا غیر ممکن است. میل آنها به آرامش و راحتی می تواند تا مرز تنبلی پیش رود. با این حال بدترین بدی آنها و در عین حال خطرناکترین آن، لجبازی آنها است که ناشی از هدفمندی و جاه طلبی ایشان می باشد. گاهی اوقات چنان به ایده ها و نقشه های خود علاقه دارند که بخاطر آن از تمام بحث ها و مخالفت ها، هرچقدر هم که مهم باشند، امتناع می کنند. آنها گاهی بی عاطفه و بی احساس اند.

در کار و حرفه، مشکلی ندارند چرا که بسیار سخت کوش اند و برای پول در آوردن انگیزه زیادی دارند. هدفمندی و تلاش آنها برای بهترین بودن درآمد بالا را به آنها نوید می دهد. به همین خاطر آنها مشاغلی انتخاب می کنند که بتوانند در آن از لجبازی، سماجت و توانایی های فردی خود استفاده کنند. دوست دارند در محیطی آرام کار کنند و فعالیت هایی که بدون حرکات جسمی و روحی بیش از اندازه هستند را ترجیح می دهند.

در روابط، مراقبت محبت آمیز و شنیدن تعاریف را دوست دارند. می توانید همیشه بر روی آنها حساب کنید حتی اگر به دلیل هوس رانی آنها، خطر خیانت وجود داشته باشد. معمولا خیلی غیر منتظره ازدواج می کنند. نیاز دارند بر دوستان نزدیک خود تکیه کنند و پیش زمینه خانوادگی با ثباتی داشته باشند.