اخبار

7.4. 2016

در روز های آینده سیاره های مریخ، مشتری و زحل به کره زمین نزدیک تر خواهند بود

تاثیرات مشتری و زحل بر زمین به شدت افزایش پیدا خواهند کرد. اما از طرف دیگر تاثیر مریخ کاهش خواهد یافت. مشتری بر تمام ...

27.2. 2016

مقاله جدید: به گام با زایچه

این مقاله جدید تزایچه گام به گام ئوری تعیین زایچه را به شما یاد خواهد داد یعنی همان چیزهایی که در توصیف دقیق و علمی ر...

12.11. 2015

زایچه ۲۰۱۶

یک سال دیگر هم تقریبا به سر رسید و ما می توانیم ارمغان سال جدید۲۰۱۶ پیش بینی بکنیم. درنگ نکن و سرنوشت خودت را بازرسی ...

12.11. 2015

ماه های کامل و ماه های جدید ۲۰۱۶

در سال جدید هم حتی نباید اجازه دهید تا تغییرات موقعیتی سیارها فکرتان را مشغول نمایید. در بخش مقاله ها می توانید به مق...

12.11. 2015

مقاله جدید: طالع بینی و روابط

در قسمت مقاله ها بخش جدیدی برای شما آماده شده است و این بار در مقاله طالع بینی و روابط می توانید مطالب جذاب زیادی در...

 

فیدبکFacebook