ماه کامل 2022/2023

جدول ماه کامل سال 2022/2023 تمامی تاریخ های دقیق که ماه کامل خواهد بود، و همچنین صور فلکی که تحت تاثیر این واقعه قرار می گیرند را نشان می دهد.

ماه کامل 2022/2023

هر فرد می تواند برای اطلاع از موارد زیر، این جدول را مورد استفاده قرار دهد: زمانی که لازم است به بهداشت و سلامت خود بیشترین توجه را داشته باشد، بهترین زمان برای مصرف دارو و همچنین زمانی که فرد باید از هرگونه تداخل و فرایند درمانی و دارویی پرهیز به عمل آورد. البته علاوه بر این که توجه و پیروی از موارد فوق به هنگام ماه کامل ضروریست، لازم است از چند روز قبل از وقوع ماه کامل نیز مورد توجه قرار داده شوند. در این مدت، خواستار کمتر کردن مکمل های دارویی می شوید. با سلامتی خود بازی نکنید چرا که بسیار گرانبها است.

10.9. 2022  11:58برج حوت   19°22 '
9.10. 2022  22:54برج حمل   17°36 '
8.11. 2022  12:02برج ثور   16°29 '
8.12. 2022  05:09برج جوزا   16°05 '
7.1. 2023  00:09برج سرطان   16°11 '
5.2. 2023  19:30برج اسد   16°28 '
7.3. 2023  13:42برج سنبله   16°39 '
6.4. 2023  06:37برج میزان   16°32 '
5.5. 2023  19:36برج عقرب   16°01 '
4.6. 2023  05:43برج قوس   15°00 '
3.7. 2023  13:40برج جدی   13°26 '
1.8. 2023  20:33برج دلو   11°24 '
31.8. 2023  03:37برج حوت   13 '

ماه، که تنها ماهواره ای طبیعت داده از زمین، برای طالع بینی ضروری است. تا این روز ریشه های آن نامشخص است و در عین حال تئوری های علمی متعدد با توجه به این موضوع وجود دارد. یکی از آنها این فرضیه از یک پارچه، که نشان می دهد که ماه و زمین به طور همزمان ایجاد شد. یک فرضیه دیگر نشان می دهد که ماه را از سطح زمین پشت سر گذاشتن کف اقیانوس پاره شد. که بر طبق آن ماه می آید از مواد اخراج ناشی از برخورد آن با سیاره زمین درخشان است که در روند پیش تشکیل میلیون ها سال بود، یکی به احتمال زیاد و همچنین بسیاری پذیرفته شده است غول ضربه فرضیه.

در مقایسه با زمین، میدان مغناطیسی ماه است بسیار ضعیف تر. جو نیز بسیار باریک است، و نیروی گرانشی بسیار کم است. آن است از راه دور 380000 کیلومتر از ما. با این حال، با وجود همه، آن را دارای اثرات بسیار قابل توجهی در فرایندهای مختلف طبیعی و همچنین خود زندگی است. معنی، یک عامل مهم در بسیاری از پدیده های طبیعی مانند قدرت جزر و مد، و یا حتی سلامت جسمی و روانی ما است. در مراحل خاصی از ماه بهتر است برای جلوگیری از هر گونه دخالت پزشکی، مانند جراحی. همچنین پیشنهاد به روشنی از هر گونه مواد روانگردان باقی بماند. عواقب بالقوه می تواند سرنوشت مهر و موم و ناخوشایند باشد.

ماه می چرخد ​​در هماهنگی با زمین، همین دلیل است که ما تنها توانایی دیدن یکی جانبی از یک کج به سمت ما است. سمت کج دور است که اغلب "سمت تاریک" نامیده می شود. دلیل بودن، که آن طولانی ناشناخته و ناشناخته بوده است، از قضا در واقع آن نور خورشید خیلی بیشتر دریافت می کند.

فاز

در آغاز عصر ما، مراحل تغییر از ماه یک راز برای بشریت بود. این بود تا تیتوس لوکرتیوس، که توضیح داد که سطح ماه تاریک است و تنها به نظر می رسد که آن را درخشان نور خورشید را منعکس نمی کند. در واقع، ما فقط می تواند مراحل مختلف در طول ماه به دلیل مدار ماه از زمین، زاویه بین ماه مشاهده، زمین و خورشید به طور مداوم در حال تغییر. بنابراین، در مراحل مختلف مدار خود آن را نشان نقاط مختلف سطح در حال حاضر روشن آن است. ساعت مداری ماه به دور زمین است که به نام یک ماه به شورای کلیسایی و 29.53 روز طول می کشد.

ماه کامل 2022/2023

ماه کامل تنها موقعیت ماه را که در آن تمام سطح آن روشن و در نتیجه دیده می شود. از نقطه نظر نجومی - نمایش این صورت فلکی نفوذ قابل توجهی در پدیده های مختلف طبیعی است. معروف ترین که پدیده جزر و مدی، قدرت جزر و مد را افزایش می دهد است. ماه کامل نیز تاثیر منفی بر روی ارگانیسم انسان. آن را به بیماری کمک می کند، تحت تاثیر قرار می بهبود زخم، که در این زمان است، قابل توجهی کندتر و حتی ممکن است آلوده تر می شود. در طول این زمان آن است که به شدت پیشنهاد برای جلوگیری از هر گونه جراحی و یا هر روش های پزشکی از جمله قرار ملاقات دندانپزشک. در مقابل، این زمان بسیار مناسب برای هومیوپاتی کوانتومی است. این فاز ماه است که توانایی به تشویق روند تفکر و تحقق مشکلات یکی است و در نتیجه کمک به افراد کشف و اساسا بهبود الگوهای منفی رفتاری خود را.

نمودار ماه کامل در سال 2022/2023نمایش تاریخ و زمان دقیق هر ماه کامل در سال 2022/2023، و همچنین نشانه های نجومی که بیش از همه با این پدیده تحت تاثیر قرار.

از این نمودار هر فرد به راحتی می توانید استنباط زیر: وقتی که بیشترین توجه را به سلامت یک فرد، بهترین زمان برای گرفتن مکمل های پزشکی، و همچنین زمانی که باید از هر گونه دخالت و یا روش های پزشکی، اجتناب کنند. این مهم است که به دنبال بالا دقیقا، در طول مدت زمان ماه کامل، در عین حال نیز چند روز پیش رو است. در طول این زمان، شما را تشویق به کاهش مصرف خود را از هر گونه مکمل پزشکی. آیا نمی شود با سلامت خود را خطرناک، آن را بسیار با ارزش است.