12.11. 2015

گام به گام با زایچه

برای دانستن زایچه یک فرد حداقل تاریخ تولد آن شخص لازم است. و تعدادی هم معتقد هستند که اطلاعات زیر از اهمیت یکسانی برخوردارند: ۱) محل تولد: موقعیت جغرافیایی در شبکه جغرافیایی ۲) تاریخ دقیق تولد(دست کم ساعت ولادت)

گام به گام با زایچه

و با دانستن این اطلاعات دنیای تازه ای به روی شما باز می شود و زایچه مخصوص برایتان ایجاد می شود.

زایچه در واقع چگونه تاثیر می گذارد؟ مهمترین چیز تعیین نسبت دقیق کیفیت ها و عناصر است. این طبقه بندی به طور کلی در متولدین برج های دوازده گانه صدق می کند. چهار عنصر اصلی (آب٬ آتش٬ خاک٬ هوا) و سه ویژگی نجومی(ثابت٬ متغیر٬ پایه) وجود دارند. و در زیر هر ویژگی چهار علامت نجومی وجود دارد که در جدول زیر قابل مشاهده هستند.

  بنیادی درست شد تغییر پذیر
آتش سوزی برج حمل لئو صورت فلکی قوس
هوا برج میزان برج دلو برج جوزا
ابگونه سرطان برج عقرب برج حوت
زمین برج جدی برج ثور برج سنبله

این طبقه بندی در تعیین نیروها و انرژی های زایچه هایی که در ما تاثیر می گذارند و درک خلق و خوی مربوط به هر علامت بسیار حائز اهمیت است.

گام بعدی آموزش علامت طالع است. اکنون دانستن ساعت دقیق تولد برای دقت هرچه بیشتر در درک خصوصیت اخلاقی بارز هر فرد ضروری است. معنی واژه " علامت طالع" چیست؟ اولین و مهمترین خانه یعنی خانه شماره ۱ که موقعیت های مکانی هر فرد را تعیین می کند و پایداری شخصیت٬ ظاهر و سلامت فرد. این حقیقت در رابطه با سیاره حاکم بر شما که برای هر شخص متفاوت است اطلاعاتی از شیوه زندگی٬ عملکرد٬موفقیت و سیما فرد به ما می دهد. و در آخر هم برای تعیین زایچه ما باید به موقعیت خورشید٬ ماه و سیاره ها و مکان آنها در خانه های نجومی توجه بکنیم. چنین خانه نجومی می تواند فضایی برای علامت نجومی در آن محیط در نظر گرفته شود. تعداد این خانه ها همچون علامت ها ۱۲ تا می باشد. و جاگذاری آنها برای هر شخص منحصر به او بوده و به موقعیت جغرافیایی و تاریخ و زمان ولادت بستگی دارد. با اتکا به این تفاسیر می توانیم عرصه های باشکوه در حیات فرد و یا به عبارتی راه موفقیت او را پیش بینی بکنیم.

در واقع طالع بینی کار بسیارآسانی نیست ولی امیدواریم که این مقاله حداقل برای یادگیری اساس صحت و دقت یک زایچه مفید واقع شود. و بقیه نگرانی ها را به تیم مجرب طالع بینی محول می کنیم.

حتما شما نیز می دانید که برای فهمیدن نوشته های مربوط به زایچه خودتان دست کم باید از تاریخ٬ محل و زمان دقیق تولدتان باید مطلع باشید.