12.11. 2015

ماه های کامل و ماه های جدید ۲۰۱۶

در سال جدید هم حتی نباید اجازه دهید تا تغییرات موقعیتی سیارها فکرتان را مشغول نمایید. در بخش مقاله ها می توانید به مقاله های مربوط به ماه های جدید  و ماه های کامل سال ۲۰۱۵  دسترسی داشته باشید. در این بخش مقاله هایی هستند که با خواندن آن می توانید در باره موقعیت کره ماه و تاثیرات آن بر سلامتی و روان بشر و راه های دوری از اثرات منفی آن در سال ۲۰۱۶ مطالعاتی داشته باشید. مثلا بیشترین تاثیر موقعیتی کره ماه بر شما چه زمانی است؟

ماه های کامل و ماه های جدید ۲۰۱۶