مه

طبق طالع بینی ماه مه، در این ماه هر آنچه در اطراف شماست شکوفا خواهد شد. نه تنها طبیعت، بلکه همچنین روابط شما با دیگران. افراد پر شور و اشتیاق حتی در زمینه های کاری نیز با پیشرفت مواجه خواهند بود. در طول این مدت تاثیر ستاره ها در مسائلی مانند عشق بالا خواهد بود. البته بخشی از آن هم به ذهن ناخودآگاه و ژنتیک افراد بر می گردد.

در مقابل، ممکن است رشد فردی بنا به شرایط خاصی، چندان مناسب نباشد. با این حال نگران نباشید. ماه های دیگری در طول سال شرایط لازم برای این امر را فراهم خواهند آورد.

ژوئن >>