اگوست

اگوست نیز از ماه های تابستانی مهم می باشد. روز های طولانی و دمای بالاتر از حد معمول این ماه، تمامی افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. شرایط کار و حرفه شما ممکن است چندان رضایت بخش نباشد. در واقع طالع بینی ماه اگوست نشان می دهد که تمرکز حواس و توجه در این ماه بسیار دشوار خواهد بود.

افکار شما دائما در جهت مسائل مختلف پراکنده خواهند بود. بهتر است تعطیلات خود را بدون نگرانی با اطرافیان خود بگذارانید، اما جایگاه خود را فراموش نکنید. ستاره ها در جایگاه ثابتی قرار نگرفته اند و کوچک ترین اشتباهی ممکن است شما را دامنگیر دردسر های بزرگی سازد. پس در ماه آگوست مراقب و محتاط باشید.

سپتامبر >>