اکتبر

بنا بر موقعیت ستاره ها، طالع بینی ماه اکتبر، دورانی با ثبات و پایدار را نشان می دهد. پس از گذراندن چندین ماه سخت، بالاخره در ماه اکتبر آرامش خود را خواهید یافت.

پایداری و ثباتی که اکتبر امسال به همراه خواهد داشت را می توان برای رشد و پیشرفت شخصی و همچنین مسائل مالی به خوبی مورد استفاده قرار داد. در این ماه شما مجددا فرصت آن را خواهید داشت که با آرامش راجع به همه چیز فکر کنید. قبول نخواهید کرد که پاییز فرا رسیده است و به این خاطر حال و هوای خوب خود را حفظ خواهید کرد. برای روابط شما با دیگران نیز فرصتی فراهم خواهد بود تا در صلح و آرامش پیشرفت پیدا کنند. از این مسئله می توانید هم در زندگی شخصی و هم کاری خود به خوبی بهره ببرید.

<< سپتامبر