دسامبر

آخرین ماه سال به طور کامل شما را متحول خواهد ساخت. تغییر و تحولات و تصویر فردایی روشن شما را وسوسه خواهد کرد. این ماه برای شما با زندگی در آینده، تفکر به سال آینده و تصور سال آینده به بهترین نحو ممکن، سپری خواهد شد. با این حال به خاطر داشته باشید که سال آینده هنوز فرا نرسیده است و کار هایی دارید که باید در این ماه به آنان توجه داشته و آنان را به انجام برسانید. پس حتی اگر رویا هایتان بسیار وسوسه برانگیز بودند، باز هم نباید واقعیت را فراموش کنید.

طالع بینی ماه دسامبر افراد را به صبر و بردباری تشویق می کند. به اهداف خود خواهید رسید، اما هر چیزی زمان خاص خود را دارد. نمی توان به وقایع و رویداد ها سرعت بخشید، پس تا زمانی که موقعیت ستاره ها مجددا تغییر یابد، صبر داشته باشید.

<< نوامبر