Mesarthim RA:1H54m Dec:19°22' Sheratan RA:1H56m Dec:20°53' Hamal RA:2H8m Dec:23°32' 41 Ari RA:2H51m Dec:27°20'

برج حمل طالع بینی

برج حمل خصوصیات:

افردی که تحت علامت شعله ور حمل به دنیا آمده اند توسط قدرت و توانایی درونی و بیرونی خود متمایز می شوند. سیاره آنها، مریخ، نماد اعتماد به نفس و رفتار خودجوش آنها، و همچنین جنگندگی است. یک جنگنده، صادقانه و مقاوم رفتار می کند. وی اجازه می دهد طبیعت مسیر خود را برود اما دوست ندارد مسائل را حل نشده باقی گذارد.

آرامش درونی و اعتماد به نفس متولدین برج حمل، تمام موانع و نگرانی های پیش رو را نابود می کند. آنها پر انرژی و اغلب سختگیر هستند. درباره همه چیز مستقیم و گاهی کورکورانه سخن می گویند. رفتار آنها ممکن است بی سوادانه و عقب افتاده به نظر برسد، اما پس از مدتی می فهمید که بسیار روشنفکرند و متمایل به سادگی و بی آلایشی می باشند.

نقطه ضعف آنها در لجبازی گاه و بی گاه و ناتوانی آنها در سازش پذیری و مصالحه است. به دردسر خوردن با متولدین برج حمل به دلیل رفتار پرخاشگرانه آنها آسان است. عدم توانایی در موافقت کردن با عقاید دیگران، می تواند مشکلاتی در محل کار و روابط ایجاد کند.

متولدین برج حمل، چالش در کار و حرفه را دوست دارند. با ماندن در مشاغل معمولی مشکل دارند. اغلب کسب و کار خودشان را راه می اندازند یا حداقل سعی می کنند پیشنهادات و نظرات خود را پیش ببرند. هرچند که تلاش آنها به ندرت قدردانی شده یا به خوبی ارزیابی می شود. آنها اغلب خودگرا هستند و دیگران را تحسین نمی کنند. عمدتا متخصص بازاریابی اند، کسب و کار خود را دارند و یا یک ورزشکار حرفه ای می باشند. در هر حال مشکل است که آنها را عضو یه گروه خاص طبقه بندی کنیم.

در روابط، هم مردان و هم زنان برج حمل، بسیار رمانتیک هستند. اما مردان زمان بیشتری برای آرام گرفتن نیاز دارند و برای آنها انتخاب دوست دختر مشروط به هیچ عاملی نیست. طرز برخورد آنها با یک دوست دختر بالقوه اغلب تغییر می کند. احساسات آنها پایدار نیست و در نتیجه می توانند به آسانی از شریک زندگی ایده آل چشم پوشی کنند. زنان متولد برج حمل، به کسی نیاز دارند که به آنها احترام گذاشته و مسیر درست را در زندگی به آنها نشان دهد.