1 Gem RA:6H5m Dec:23°16' Tejat Prior RA:6H16m Dec:22°30' Tejat Posterior RA:6H24m Dec:22°30' Mebsuta RA:6H45m Dec:25°7' v Gem RA:6H30m Dec:20°12' tau Gem RA:7H12m Dec:30°13' theta Gem RA:6H54m Dec:33°56' Castor RA:7H36m Dec:31°51' iota Gem RA:7H27m Dec:27°46' u Gem RA:7H37m Dec:26°52' Pollux RA:7H46m Dec:27°59' kappa Gem RA:7H45m Dec:24°21' Wasat RA:7H21m Dec:21°57' Mekbuda RA:7H5m Dec:20°33' Alhena RA:6H39m Dec:16°23' lambda Gem RA:7H19m Dec:16°31' Alzirr RA:6H46m Dec:12°53'

برج جوزا طالع بینی

برج جوزا خصوصیات:

افرادی که تحت صورت فلکی جوزا به دنیا می آیند، به یادگیری چیزهای جدید بسیار علاقه دارند. به همین خاطر است که به نظر می رسد سرشار از دانش عمومی اند حتی اگر بیشتر آن سطحی و ظاهری باشد. آنها عاشق کشف حقایق اند و اگر چیزی را مستحق توجه بیابند، حتما به آن توجه خواهند کرد. آنها معانی و مفاهیم را می بینند حتی اگر دیگران قادر به این کار نباشند. نه نفرت و نه نظرات منفی دیگران نمی تواند اشتیاق آنها به کشف حقایق و کاوش را کم کند. متولدین برج جوزا تنها به این علت به استدلال مخالفین گوش می کنند که بتوانند عقیده خود را شکل دهند. عقاید دیگران ذاتا برای آنها مهم نیست، به همین خاطر است که آنها نیز عقاید خود را به دیگران تحمیل نمی کنند. گاهی اوقات ممکن است بلغمی مزاج به نظر بیایند اما از درون ممکن است در استرس وحشتناکی به سر برند.

از تنهایی بسیار رنج می برند چرا که احساس می کنند کنترل همه چیز از دستشان خارج شده است. با این حال با افراد جدید به آسانی و طبیعی ارتباط برقرار می کنند. حافظه فوق العاده ای برای تجربیات و خاطرات دارند. به دلیل داشتن توانایی بالا در مناظره، حافظه قوی و احساسات سرد، رقیبان بسیار خطرناکی محسوب می شوند. مهمترین چیز برای آنها آزادی عمل است که خود نیز آن را به دیگران می دهند. در لحظات ناامید کننده، هنگامی که برنده مشخص است، تسلیم می شوند.

متولدین برج جوزا در جنگ کلامی بهترند و برتری دارند، اما از سایر انواع جنگ دوری می کنند. از اینکه بهترین چیزها را برای خود بردارند و رفتاری متقلبانه و تهمت زننده داشته باشند خجالت نمی کشند.

بدی متولدین برج جوزا ناپختگی و بی قراری آنها است زیرا از خود مطمئن نیستند و بیشتر اوقات عقیده خود را عوض می کنند. قادر نیستند دیگران را متقاعد کنند اما در موقعیت های مختلف نظر می دهند. به همین خاطر سایرین باید تلاش کنند به آنها گوش کرده و درک شان کنند. از پستی بلندی های زندگی رنج می کشند: در طی صورت فلکیِ خوبِ ستارگان، به نتایج خوب می رسند و در مقابل، در حین صورت فلکی بد ستارگان، تسلیم خود کم بینی می شوند.

در روابط، شریک نسبتا بدی اند زیرا احساسات عمیقی ندارند. اغلب اوقات چندین رابطه همزمان دارند. به همین دلیل است که شخص آزادمنشی محسوب می شوند. آنها به فضا و آزادی زیادی نیاز دارند، همانگونه که آن را در اختیار شریک خود نیز قرار می دهند.

در کسب و کار، می توانیم نتیجه بی ثباتی و سطحی بودن آنها را ببینیم. به همین خاطر است که به هیچ حرفه ای که به تلاش و تمرکز زیاد نیاز داشته باشد علاقه ندارند.