برج دلو طالع بینی 2022

متولدین این علامت به نرمال نبودن معروف اند. عقاید آنها اغلب متفاوت و بی پایان هستند. بنابراین ممکن است کسی آنها را درک نکند. طالع بینی 2022 برای متولدین خلاق و اصیل برج دلو پیچ و تاب های زیادی پیش بینی می کند. بر عکس سال 2014 که آرام بودید و زمان زیادی برای فکر کردن داشتید، امسال هرگز متوقف نخواهید شد. سیاره اورانوس بسیار نا پایدار و بی ثبات خواهد بود.

در آغاز سال 2022، در حرفه خود غرق می شوید و باید به سختی کار کنید. خوشبختانه در این دوره دوستان واقعی را خواهید شناخت، زیرا به شما کمک می کنند. از طرق دیگر، آنهایی که به ظاهر دوست شما بودند، به شما پشت می کنند. در ماه مارس، می بینید که مشکلات پشت سر گذاشته می شوند اما هنوز انرژی دارید. سعی کنید از آنها در ورزش استاده کنید. اینجوری احساس بهتری خواهید داشت. طالع بینی می گوید که شما باید در زمان بیکاری خود، وقتی را نیز با خانواده بگذرانید.

در بهار احساس می کنید همه چیز در روابط شما مطابق با نقشه های تان به خوبی پیش می رود اما کماکان مورد بی توجهی قرار دارید. بعدا معلوم می شود که محبوب خود را در ذهن خود ایده آل و بدون مشکل تصور کرده اید. ناگهان دو دل و مردد می شوید. دو دلی و تردید چیزی است که به آن عادت ندارید. بعد از همه اینها، یک تصمیم بزرگ در جلوی شما قرار خواهد گرفت. یا می جنگید یا رابطه شما در هم می شکند.

بر اساس طالع بینی، در نیمه سال، یک چرخش در روابط وجود خواهد داشت. زندگی عاشقانه شما طوفانی می شود. مجرد ها شانس یک رابطه عاشقانه جدید را خواهند داشت. فقط مراقب این باشید که صرفا خوبی های وی را نبینید. آنهایی که پیش از این شانس خود را در رابطه عاشقانه یافته اند، به تقویت رابطه خویش پس از مشکلات گذشته می پردازند. سیاره اورانوس برای شما بهترین ها را، مخصوصا در ماه جولای آرزو می کند.

ماه های پاییز ممکن است با افسردگی همراه باشد. می توانید با رفتن به اجتماع از آن جلوگیری کنید. تنها در خانه ننشینید و خود را بیهوده شکنجه نکنید. اگر در حال حاضر حوصله بودن در جمع را ندارید، سعی کنید کار کنید. پی خواهید برد که به دلیل خلاقیت و توانایی خود در فکر کردن به گام های جلوتر، می توانید راه حلی برای پروژه های جدید پیدا کنید. کارفرمای شما به درستی پاداش شما را خواهد داد.

پایان سال 2022، آرامش بیشتری خواهد داشت. رابطه با خانواده و دوستان، هر دو می تواند متوازن باشد. پس از موفقیت قبلی در کار، بسیار خواستنی و محبوب خواهید بود. به راحتی از تعطیلات زمستانی که سزاوار آن هستید، لذت ببرید. قطعا می توانید از عهده هزینه های آن برآیید.