برج حوت طالع بینی 2022

متولدین برج حوت در نیمه اول سال از طالع بینی 2022 راضی نیستند اما بعدا همه چیز بهتر خواهد شد. متولدین این علامت معمولا غیر مادی و روح گرا هستند و طبیعتی حساس دارند. می توانند خود را فدای دوستان شان کنند چیزی که حداقل می تواند به درستی مورد تقدیر قرار گیرد. سال گذشته سیاره نپتون تاثیر بسیار روشنفکرانه ای بر روی شما داشت و شما بسیار به تفکر می نشستید. این موضوع باید امسال تغییر کند.

از ابتدای سال ممکن است مشکلاتی در روابط خود داشته باشید. اجازه ندهید حسادت بی دلیل شما را کور کند. مشکلات را با صبر و حوصله حل کنید. بر روی پای خود بایستید و یک بار تلاش کنید منطقی فکر کنید که به چه چیزی واقعا نیاز دارید. کار و حرفه خود را تقریبا بدون اینکه مورد توجه قرار بگیرید ادامه می دهید. هیچ چیزی را تباه و خراب نمی کنید اما قادر به گفتن اینکه از خودتان راضی هستید نیستید.

بهار 2022 مطابق با طالع بینی، سخت خواهد بود. باید با از دست دادن شخص مهمی روبرو شوید. در این دوران سخت به دنبال کمک در خانواده خود باشید. آنها می توانند بهترین نصیحت و پیشنهاد را به شما کرده و یا حتی شادتان کنند. سعی کنید برای مثال نقاشی بکشید یا کتاب بخوانید.گر در کار مشکلی دارید، از دیگران نظر بخواهید. سعی نکنید همه چیز را خودتان حل کنید.

نیمه دوم سال برای متولدین برج حوت شاد خواهد بود. در تابستان دوباره به زندگی بر می گردید، انرژی تازه ای می یابید و به همین خاطر برای جنس مخالف بسیار جذاب خواهید بود. شجاعت خود را جمع کنید و از اینکه گام اول را بردارید نترسید. اعتماد به نفس تازه ای پیدا می کنید و از آن جهت منافع خود استفاده می نمایید. همتای خود را اسیر کرده و از عشق بازی لذت می برید. این دقیقا همان چیزی است که لیاقتش را دارید. برای کسانی که در رابطه به سر می برند پاییز دوره خوش شانسی خواهد بود. سیاره نپتون برای شما آرزوی روابط عاشقانه و متوازن دارد.

با سرد شدن تدریجی هوا و نزدیک شدن به پایان سال 2022، موفقیت در کار و حرفه شروع می شود. می توانید به خودتان افتخار کنید. فقط مراقب همکاران حسودی که می خواهند موفقیت شما را بدزند و کار شما را رد کنند باشید. در این دوران، دوستان واقعی خود را که پشت شما می ایستند خواهید شناخت. اکنون زمان مناسبی برای آغاز یک سرگرمی جدید است. طالع بینی می گوید که ایجاد دوستی ها و آشنایی های جدید، چه کاری چه شخصی، در ماه نوامبر برای شما بسیار آسان خواهد بود. از آن به خوبی استفاده کنید؛ ملاقات ها و تجربیات بسیار جذابی بدست خواهید آورد.