برج ثور طالع بینی 2022

مسئولیت پذیری و اهل عمل بودن شان معروف اند. این نوع رفتار برای کار وحرفه شما بسیار مهم است. پس امسال اهمیت زیادی به آن بدهید. در سال 2014 ممکن است با مشکلاتی روبرو شده باشید، یک بار به اوج رفته و سپس پایین آمده باشید، اما امسال، ستاره زهره شما را به یک مسیر آرام هدایت خواهد کرد.

از آغاز سال، در حوزه روابط به خوبی پیش خواهید رفت. به شیوه ای مسالمت آمیز، می توانید بر پیری و حتی اختلافات فراموش نشدنی چیره شوید. علاوه بر این می توانید به دیگران کمک کنید تا اختلافات خود را حل کنند. با این کار تحسین و احترام سایرین را بدست خواهید آورد. ایجاد دوستی ها و آشنایی های جدید، در این دوره ساده نیست. بعدها یک واقعیت ناخوشایند ممکن است آشکار شود.

با بهار، پشتکار شما شکوفا خواهد شد. از هیجان زده شدن از ایده همکار خود و کمک به وی نترسید. اگر به سختی کار کنید، می توانید به اهداف بزرگی برسید و برای خود یک پشتیبان اساسی، که مدت های مدیدی آرزوی آن را داشتید، ایجاد کنید. فقط مراقب باشید که در دوران موفقیت و شهرت خود، دشمن تراشی نکنید. مردم می توانند گاهی بسیار حسود باشند.

در اواسط سال، یک بحران ممکن است روی دهد. جای تعجب نیست. شما از کار زیاد خسته اید و محبوب تان نمی تواند نوسانات خلقی گاه به گاه شما را درک کند. طالع بینی به شما نصیت می کند که با آرامش صحبت کنید، بعضی قوانین را کنار بگذارید و بازگشت توازن به روابط خود را مدیریت نمایید.

در تابستان، یک تعطیلات فراموش نشدنی را تجربه می کنید. بعد از آن دیگر نیازی ندارید که نگران محبوب خود باشید. همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. به همین خاطر است که متولدین برج ثور می توانند با ذوق کار کنند. مطابق با طالع بینی، وقتی سایرین در حال لذت بردن از فصل تعطیلات هستند، به خصوص در ماه آگوست، شما می توانید از زمان خود استفاده کارآمدی داشته باشید. ممکن است حتی یک ترفیع منتظر شما باشد.

پاییز دوره بسیار با ثباتی برای شما خواهد بود و زمان مناسبی برای گرفتن تصمیمات مهم است. اگر یک رویای دراز مدت دارید، زمان اجرای آن است. به راحتی هزینه های لوکس را بپردازید و فقط راحت باشید.

در پایان سال 2022، انرژی شما کمی کم خواهد شد. به گونه ای که انگار نزدیک است به خواب زمستانی بروید. شروع به بدتر شدن در کار و حرفه خود می کنید، اما بعد از این سال شلوغ، این کار طبیعی است.