برج سرطان طالع بینی 2022

افراد به دنیا آمده تحت علامت سرطان، بسیار احساستی و حرف گوش کن هستند. حکمران آنها ماه است. طالع بینی 2022 تغییرات بزرگی برای شما آماده کرده است. اگر می خواهید در بیشتر سال موفق باشید، طالع بینی می گوید که اجازه ندهید نوسانات خلقی معمولی و هجوم احساسات، شما را زمین بزنند. بر خلاف سال پیش، در این سال می توانید انتظار انرژی مثبت در روابط خود داشته باشید.

ماه های زمستان یک چالش واقعی برای متولدین روشنفکر برج سرطان است. با یک شریک زندگی بالقوه آشنا می شوید و درخشش زیادی بین شما خواهد بود. اما فقط خوبی ها را نبینید و فریب نخورید. در حقیقت، نتیجه به گونه ای است که یا شما فرد را در خیال خود ایده آل در نظر گرفته اید یا وی واقعیت های اساسی را از شما پنهان کرده است. انرژی خود را بر شغل خود متمرکز کنید، بعدا موفقیت آن را بدست خواهید آورد.

با شروع بهار، تصمیمات مهم را به تاخیر نیاندازید. اگر آخرین مهلت را از دست دهید، تاوان آن می تواند شغل شما باشد. تمرکز کنید و اطلاعات شخصی خود را با کسانی که مورد اعتماد شما نیستند در میان نگذارید زیرا ممکن است آسیب ببینید. طالع بینی شما را تشویق می کند که در این دوران سخت صبور باشید. به زودی همه چیز بهتر خواهد شد.

نقطه فروپاشی در نیمه سال است. اکنون ماه در موقعیت خوبی است. در ابتدا، در زمینه کار به خوبی عمل می کنید. تلاش های شما بدون توجه باقی نمی ماند و می توانید انتظار پاداش را داشته باشید. از تعطیلات لذت ببرید یا برای خود چیز خوبی بخرید. فقط کاری را کنید که خوشحال تان می کند.

در پاییز، بار کاری شما همچنان ادامه دارد. کارفرما از شما بسیار راضی است. زمان مناسبی برای بیرون رفتن و کسب تجربه است. نزدیک شما شخص جدیدی پیدا می شود که ممکن است شریک روحی شما باشد. حضور این شخصِ جذاب، زندگی شما را شیرین خواهد کرد.

خوشحالی و رضایت شما در پایان سال 2022 هم تمام نخواهد شد. هوا از بیرون در حال سرد شدن است اما احساسات شما از دورن به جوشش در می آیند. آنهایی که در یک رابطه به سر می برند، از دوره هارمونیک لذت خواهند برد، اما مجردها هم می توانند به دنبال روابط عاشقانه باشند و از آنها لذت ببرند. کسانی که دوستشان دارید، حامی و عامل شادی شما خواهند بود. این دوره، دوره شکوفایی سرطانی های بازیگوش است. ایده های خیلی زیادی خواهید داشت.