برج اسد طالع بینی 2022

متولدین این علامت، جاه طلب هستند و به دلیل قدرت طبیعی خود، رهبرانی ذاتی می باشند. دوست دارند در مرکز توجه باشند و از طرف دیگر، می توانند به راحتی ریاست بازی در بیاورند. گاهی اوقات پیش رفتن با متولدین برج شیر سخت است. این موضوع تنها با تجربه سال گذشته تایید نشده است. طالع بینی 2022 به متولدین برج شیر می گوید که این سال مانند یک الاکلنگ یا تاب خواهد بود.

شروع سال، آرام خواهد بود. خودتان را زیاد نشان نمی دهید؛ انگار در خواب به سر می برید، مثل خواب زمستانی. طالع بینی خبر می دهد که این دوره، زمان مناسبی برای شروع پروژه های جدید در کار و یا آغاز یک سرگرمی نیست. بهتر است به آنچه که به خوبی می دانید و آشنایید بچسبید. فقط بدین صورت است که هیچ چیز اشتباه پیش نخواهد رفت.

بهار 2022 فرصت خیلی خوبی برای بهبود بخشیدن حرفه شما است. انگیزه و اراده بالایی خواهید داشت. ممکن است صبر خود را از دست دهید. زیرا رسیدن به اهداف تان در ابتدا سخت خواهد بود و این موضوع ناامید کننده است. اگر جا نزنید و مثل یک شیر واقعی بجنگید، در پایان پشیمان نخواهید بود. می توانید منتظر یک جایزه جذاب برای تلاش های خود باشید. این جایزه می تواند پول یا کسب توجه از طرف فردی مورد احترام باشد.

تابستان دوره بسیار موفقی است. سیاره خورشید، یک تاثیر بسیار قوی بر روی شما خواهد داشت. انرژی و جذابیت جنسی از خود ساطع می کنید، بنابراین جای تعجب نیست که تمام شب ها را در معاشقه به سر برید. کسانی که مجرد هستند، در برقرار کردن تماس ها و ارتباطات جدید با سایرین موفق خواهند بود. در حالی که آنهایی که در رابطه به سر می برند ممکن است به شکوه و شکایت بیفتند. مراقب باشید که توجه کافی را به محبوب خود نشان دهید.

در ماه های پاییز مواظب باشید. در بین آشنایان شما کسی هست که می خواهد از شما برای پول های تان سوء استفاده کند. هیچ قراردادی امضا نکنید، و زیاد زودباور نباشید. ممکن است به آسانی آسیب ببینید. حواس شما پرت خواهد شد و نمی توانید از مشکلات در محل کار دوری کنید. خورشید در پاییز 2022 کنار شما نیست. باید به مشکلات سلامتی درازمدت، که فکر می کردید جزیی اند و نیازی به توجه ندارند، توجه کافی داشته باشید.

اواخر سال دوباره با موفقیت همراه خواهد بود. در کار نشان خواهید داد که مشکلات شما موقتی بودند. توجه خود را به خانواده معطوف کنید. نشان دهید که می توانید بردبار و آزاد منش باشید. هارمونی و توازن کریسمس را خراب نکنید.